Quotes de material escolar: compartim i estalviam.

QUOTES DE MATERIAL ESCOLAR 2017/18

  • A principi de curs, les families fan una aportació econòmica a l'escola en concepte de "material escolar". Amb aquests diners els infants d'un mateix cicle disposen de tot el material que necessitaran al llarg del curs (treballs manuals, fotocòpies, retoladors, pintures, material informàtic, ...). Fent una compra fran s'aconsegueix un preu més barat i tots els infants tenen el mateix material, facilitan la feina dels pares i mares.
  • Aquesta aportació es fa mijançant l'ingrés al compte bancari de l'escola i l'import depèn del cicle i de si l'alumne/a cursa o no l'assignatura de religió.
  • Les famílies que no vulguin fer aquesta aportació econòmica hauran d'aportar el material que se'ls demanarà a principi de curs.
  • El compte bancari de l'escola és: ES81 2038 3410 44 6000154083 (Bankia)
  • El pagament es realitza dins el mes de setembre i les quotes assignades son: 
  • - Infantil: 95€
  • - 1r cicle de primària: 80€ + 5€ per a l'assignatura de religió o valors (si no són del fins de llibres).
  • - 2n cicle de primària: 38€ + 5€ per l'assignatura de religió o valors
  • - 3r cicle de primària: 38€ + 5€ per l'assignatura de religió o valors

*A TENIR EN COMPTE: TOTS AQUELLS ALUMNES QUE PERTANYEN AL PROGRAMA DE FINS DE LLIBRES, ENGUANY JA HA PAGAT LA QUOTA DE MATERIAL.