Claustre de Professors

Mestres infantil curs 16-17

Tutores i suport d'infantil

3 anys A   Marian Miralles / Laura Aparicio
3 anys B Pamela Forteza
4 anys A  Tita Caldentey
4 anys B  Cati Isern
5 anys A Aina Sales
5 anys B  Xisca Castell

Suport +1 coord  Laura Calafell
Suport  +2   Xisca Pons

Especialistes curs 16-17

 

 Especialistes

Maties Amengual  (Música)

Eva Cañellas (Música 1/2 jornada)

Alicia Talens  (E Física)

Joan Maimó  ( E Física)

Emma Nadal  (Anglès)

Pilar Rodríguez (Anglès)

Biel Enseñat  ( Religió)


Tutors/es 2n Cicle curs 16-17

Tutors/es 2n Cicle

4t A Antonia Diego

4t B Teresa López

5è A  
Esther López

5è B  Eva Martínez

5è C Alexandra Sánchez(substitució:Carmen Esparza) 

6è A  Pep Gayà

6è B Mónica Martín

Equip de suport curs 16-17

EQUIP DE SUPORT

Eva Ponce  (PT)

Magdalena Martínez (PT)

Cristina Sastre  (AL)
Neus Pascual (AD)

Antoni Vigo PT (1/2 jornada)

Paula Nicolau AL (1/2 jornada)