Equip Directiu

EQUIP DIRECTIU

  • Directora: Joana Font Barceló
  • Cap d'Estudis: Maria Antònia Cantallops Vallespir
  • Secretari: Maties Amengual Bauzà