Consell Escolar

Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar té, entre d'altres, la competència d'aprovar, avaluar i vetllar per la correcta aplicació dels documents d'organització, govern i control del centre.

 

Presidenta: Joana Font Barceló
Cap d'Estudis: Maria Antonia Cantallops Vallespir
Secretari: Maties Amengual Bauzà
 


Representants del professorat

Eva Ponce

Marta Català

Laura Calafell

Emma Nadal Roberts

Maria Jesús Bibiloni Antich

Representants dels pares i mares

Joan Ignasi Morey Marqués

Maria Ángeles Pizarro Travé

Frederic Bibiloni

Inés Mateu

Representant PAS: Antonia Felipe

Representant de l’APIMA: Antoni Fullana

Representant de l’Ajuntament: Josep Joan Quetglas Mas