Consell Escolar

Consell Escolar

El Consell Escolar té, entre d'altres, la competència d'aprovar, avaluar i vetllar per la correcta aplicació dels documents d'organització, govern i control del centre.

Presidenta: Joana Font Barceló
Cap d'Estudis: Maria Antonia Cantallops Vallespir
Secretari: Maties Amengual Bauzà


Representants del professorat

Eva Ponce

Marta Català

Cristina Sastre

Margalida Juan

Maria Jesús Bibiloni Antich

Representants dels pares i mares

Sonia Segura

Nadia Haddoui

Frederic Bibiloni

Inés Mateu

Representant de l’APIMA: Antoni Fullana

Representant de l’Ajuntament de Palma